Het portretrecht
Ieder lid van KSVD-WT is er zich van bewust dat er foto's genomen worden tijdens de door de club ingerichte activiteiten. Deze foto's kunnen verschijnen op de website van de club, de facebookpagina van de club en in het jaarboek. Wij zien er als club steeds op toe dat enkel foto's gepubliceerd/gepost worden die het sportieve van onze vereniging toelichten.

Wie dit niet wenst kan contact opnemen met het bestuur.

Het bewaren van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, kledingmaat, rijksregisternummer) en het volledige cijferarchief worden bijgehouden op een digitale drager (USB-stick) die in het bezit is van 1 persoon binnen de vereniging.

Iedereen kan ter aller tijde zijn persoonlijke gegevens opvragen bij deze persoon. Tot nader order is dit momenteel bij Claude Chantrie.

De club zal enkel persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn voor de werking van de club.

Het verwerken en publiceren van persoonlijke gegevens
Ritgegevens worden sedert het stichtingsjaar 1970 bijgehouden op onze site en worden ieder jaar gepubliceerd in ons jaarboek.

Ieder lid van KSVD-WT is op de hoogte van het feit dat zijn adresgegevens en geboortedatum verschijnen in het jaarboek van het desbetreffend seizoen (geen telefoonnummers).

KSVD-WT verbindt er zich toe geen persoonlijke gegevens (adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, kledingmaat, rijksregisternummer) te publiceren op de site en/of Facebook.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden
De club zal enkel persoonlijke gegevens verstrekken aan derden indien dit nodig blijkt te zijn voor de werking van de club. Dit kunnen o.a. De Gemeente Deerlijk en De Wielerbond zijn.

Het recht om vergeten te worden
Ieder ex-lid kan na 1 jaar eisen om uit alle door de club bijgehouden bestanden, gewist te worden.

Heeft u vragen?
Wie vragen heeft kan contact opnemen met de voorzitter van de club.


Ons privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.