Artikel 1 Wordt beschouwd als lid van K.S.V.DEERLIJK-WIELERTOERISME ieder die zijn lidgeld en bijdrage voor de fietskledij betaald heeft.
Ieder die wenst kennis te maken met onze club mag, op eigen verantwoordelijkheid drie fietstochten meemaken.
Jongeren die de leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben moeten eerst 5 fietsritten meerijden op eigen verantwoordelijkheid alvorens officieel te kunnen aansluiten.
Het maximum aantal fietsende leden is beperkt tot 60 omwille van de veiligheid.
Wie in een seizoen minder dan 500 km met de club mee fietste riskeert het volgende jaar zijn/haar plaats te moeten afstaan aan nieuwe leden. Het bestuur evalueert mogelijke oorzaken voor de tegenvallende aanwezigheid.

Artikel 2 Ieder fietsend lid moet bijdragen in de aankoop van de kledij, zoals door het bestuur bepaald.

Artikel 3 In principe wordt iedere zondagmorgen vanaf de eerste zondag van maart tot de laatste zondag van september of tot de eerste zondag van oktober een gezamenlijke fietstocht gemaakt met vertrek aan de Kim. Bij het begin van het seizoen geeft het Bestuur een Kalender uit waarop alle data vermeld zijn.
Een rit kan afgelast worden ten gevolge van slecht weder indien er geen 15 leden bereid zijn te fietsen De aanwezigheid op een regendag houdt geen verplichting in tot ondertekening van het inschrijvingsblad.
Wanneer het begint te regenen tijdens de rit heeft het trio Van Laere/Chantrie/Cottenies het beslissingsrecht om de rit in te korten. Bij afwezigheid van één of meerdere van hen treedt de uitstapleider van de dag op als vervanger. Bij mist heeft het Bestuur in het belang van de veiligheid het recht een rit hetzij af te gelasten, hetzij het vertrek met bepaalde tijd te vertragen.
Als de weersvoorspellingen heel slecht zijn en ze onverantwoorde fietsomstandigheden aankondigen, zoals ijzel, sneeuw, dichte mist, storm of felle rukwinden, kan het Bestuur op voorhand beslissen de rit af te gelasten. 40 minuten voor de start van de rit (dus meestal tegen 7u20) zal dit op onze website meegedeeld worden. Zie www.ksvdeerlijk-wt.be. Indien de rit niet op voorhand afgelast wordt, kan het gewone regenreglement – namelijk als minder dan 15 leden het controleblad tekenen – er toch nog voor zorgen dat de rit niet doorgaat.

Artikel 4 Om in het kader van de regelmatigheid alle punten te halen dient men de volledige afstand van elke rit af te leggen in clubverband. (1 punt per werkelijk afgelegde km). Het eindpunt wordt voor elke rit vooraf bepaald, het principiële eindpunt evenwel wordt bereikt wanneer de groep in de slotfase op het grondgebied van Deerlijk komt (of van de deelgemeente van het lid dat niet in Deerlijk woont). Leden die de volledige rit niet uitrijden in clubverband geven een seintje aan de chauffeur en kunnen geen aanspraak maken op de volledige punten. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor zij die noodgedwongen (defect, vermoeidheid) in de volgwagen moeten stappen.

Artikel 5 Elk lid van K.S.V. DEERLIJK-WIELERTOERISME dient tijdens iedere rit gekleed te zijn in de clubkledij, waarvoor hij of zij kiest uit ter beschikking gestelde windjack, koerstrui met lange en korte mouwen, lange en korte koersbroek, mouwstukken, fietshelm en regenjasje. Ter vervanging van de lange koersbroek zijn beenstukken in de passende clubkleuren en zonder vreemde reclame toegelaten. Enkel het regenjasje van de club mag gedragen worden.
Het dragen van de fietshelm is verplicht. Veiligheid primeert en daarom mag niemand starten zonder helm.
Wie niet fietst in de voorgeschreven clubkledij wordt wel genoteerd op de aanwezigheidslijst maar krijgt in het regelmatigheidscriterium 30 strafpunten, m.a.w. hij krijgt die dag 30 punten minder dan het aantal afgelegde km. Als het fietsend lid moet starten met een andere fietshelm dan die door de club persoonlijk gegeven en met zijn naam genaamtekend werd, verliest hij/zij ook 30 punten van het km-aantal.
Voor meerdaagse uitstappen worden eventueel vooraf concrete richtlijnen uitgegeven.

Artikel 6 Ieder is gebonden het verkeersreglement na te leven. Teneinde de kansen op ongevallen te minimaliseren zullen flagrante overtredingen tegen de veiligheid op de weg door het Bestuur worden besproken en zo nodig maatregelen genomen worden.
De gebruikte fiets dient steeds mechanisch perfect in orde te zijn.

Artikel 7 Gedurende elke rit dienen de richtlijnen van de uitstapleiders opgevolgd en mag niet onnodig gestopt worden.
De parcoursbouwer en de verantwoordelijke dienen toelating te geven om de leiding over te nemen.
Vrij tempo kan, (b.v. helling) wanneer dit wordt aangegeven door een fluitsignaal.
Ieder lid kan een parcours uittekenen. De beschrijving moet minstens 2 weken vóór bepaalde datum afgeleverd worden aan het Bestuur of webmaster. De data worden besproken tijdens de bestuursvergadering.

Artikel 8 Ieder dient zich naar best vermogen voor te bereiden om in optimale lichamelijke conditie te starten in onze clubuitstappen.
In die optiek raadt de club u aan tijdens de week zo mogelijk trainingsritten te fietsen in onze clubkledij.

Artikel 9 Iedere overtreding op bovengenoemde punten zal afzonderlijk door het Bestuur worden besproken en de sanctie bepaald.